Identiteitszuilen

Om uw situatie in kaart te brengen zullen we diverse levensgebieden bekijken aan de hand van de identificatie zuilen van Petzold.

Deze zuilen geven de gebieden aan van identiteit opbouw. Het “zelf” is een belangrijk aspect van de individuele persoonlijkheid. We zien onszelf door ons te vergelijken met anderen op deze vijf punten.
Hoe u over uzelf denkt is bepalend voor uw gedrag en handelen.

  1. Lijfelijkheid (lichaam en geest)
    Somatisch gebied: het gebied van lichamelijk functioneren
    Psychisch gebied: de intra persoonlijke wereld van denken, beleven en dromen
  2. Sociale context: de interpersoonlijke wereld van relaties met (belangrijke) anderen, zowel persoonlijke relaties met familie, ouders, partner en vrienden, als sociale relaties met collega’s , werkgevers en functionarissen op gebied van gezondheidszorg, onderwijs en andere instanties
  3. Arbeid en prestatie 
  4. Materiële zekerheid: de stoffelijke wereld van ons bestaan voor zover die betrekking heeft op onze materiële bestaansvoorwaarden zoals financiën, woning, buurt, voedsel kleding e.d.
  5. Normen en waarden (waarden en inspiratie) of Maatschappelijke gebied: de context van de samenleving met zijn economische processen, de politieke, religieuze en culturele groepen waar we deel van uitmaken en het functioneren van de overheid.

Deze identiteitszuilen worden voor een groot deel gevormd door ouderlijke opvoedings- en omgangspatronen die onbewust voort leven in de volwassene.
We kunnen ons voorstellen dat mensen soms op zo’n manier zijn opgevoed dat sommige van die zuilen niet zo goed zijn ontwikkeld en er problemen manifesteren. In een gezin waar veel wordt geslagen zal je niet makkelijk leren om je eigen lichaam te waarderen etc.
Als een van de zuilen te zwak is, kan de basis in stortten.
En als we stukjes van onze identiteit niet ontwikkeld hebben is het voor onszelf vaak moeilijk om te herkennen waar de gaten zitten.

Oorzaken hoeven niet altijd in het verleden te liggen.
Door life events (een ingrijpende gebeurtenis) zoals overlijden, ontslag, verhuizing, ziekte of bij een overgang naar een nieuwe levensfase (E.Erickson) kan er disbalans en verlies van identiteit ontstaan. Het is dan zaak nieuw evenwicht te vinden omdat onze identiteit rust op deze zuilen.