Kosten en vergoeding

Kosten en Vergoeding

Kosten en vergoeding psychosociale praktijk C.M. VoogdDe kosten van een psychosociale sessie  zijn per sessie:  € 70,-

Een psychosociale sessie inclusief ademwerk:  € 100,-

Een serie van 5 psychosociale sessies inclusie ademwerk is:   € 450,-

Lees waarom een serie?

Vergoeding vanuit de zorgverzekering 

Veel verzekeraars vergoeden psychosociale therapie voor een groot deel bij een aanvullende verzekering. Geen eigen risico. Mijn dienst valt onder complementaire alternatieve therapie. Klik hier voor een overzicht of neem voor actuele informatie contact op met je zorgverzekering om te vragen hoe vergoeding voor jouw geregeld is.

Geen vergoeding vanuit de zorgverzekering

Als je geen vergoeding krijgt vanuit de zorgverzekering. Maar wel belangstelling hebt en een inkomen op bijstandsniveau. Is er in overleg een speciaal tarief mogelijk na het intakegesprek met volledig tarief.

Eerste gesprek

De kosten van ons eerste gesprek, het intakegesprek, zijn de standaard kosten per sessie. Dit gesprek is vrijblijvend. Het is een kennismakingsgesprek waarbij jouw situatie en mijn mogelijkheden in kaart worden gebracht.

Niet tevreden?

klik hier voor de klachtenprocedure.

Verwijsbrief van de Huisarts

Voor een afspraak is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. 

De beroepsvereniging NFG

20150618-nfg-met-tekstHet NFG is een onafhankelijke belangen behartiging organisatie voor professionals die werkzaam zijn in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG ondersteunt daar waar mogelijk. Ze onderhouden contacten met de zorgverzekeraars, de koepel-organisatie én de politiek. Natuurlijk zijn zij er óók voor cliënten. Zij bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg. Komen u en uw therapeut er niet uit dan is er het NFG klacht- en tuchtrecht.

Tevens ben ik ingeschreven in het AGB register.

Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg, met de AGB-code als unieke sleutel.

Tot slot ben ik geregistreerd bij de overkoepelende organisatie RBCZ:

RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen. Zij zijn op deze manier verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor beroepsbeoefenaren en cliënten. RBCZ behartigt hun belangen en is een betrouwbare intermediair tussen beroepsorganisatie en de zorgverzekeraars

Verdere informatie vindt u op de website van de RBCZ en de TCZ .