Coaching

ONDERSTEUNING – RICHTING – DOEL

Coaching is gericht op een doel. Je hebt al een doel waarmee jij naar een coach gaat.

Een adviseur, manager, trainer of therapeut, weet vaak veel op een bepaald gebied. En een coach zal een gelijkwaardige relatie met zijn client aangaan. Je gaat samen op zoek naar het beste plan van aanpak. Een coach weet veel van verschillende technieken.

Coaching kan worden toegepast op gebied van:

Praktisch: Gericht op taken en logisch denken. Het uitbreiden van kennis, vaardigheden en oplossen van problemen.
Persoonlijk: Gericht op emotionele ontwikkeling, herstel en persoonlijke groei.

Een coach stimuleert je bij het bereiken van jouw persoonlijke doelen. Dat doet je coach door je te inspireren bij het ontwikkelen van nodige kennis, vaardigheden en talenten. Bovendien ondersteunt een coach bij het uitvoeren van verschillende mogelijkheden om jouw doelen te bereiken.

w1000tf

* Coaching valt buiten de zorgverzekering.