Wat is het verschil tussen een psychosociaal therapeut en een psycholoog?

Het verschil tussen een psycholoog en een psychosociaal therapeut is de opleiding. En voor jouw is er een praktisch en financieel verschil.

Een psychosociaal therapeut heeft een vierjarige hogere beroepsopleiding gevolgd. In deze therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades bij de cliënt. In de therapie staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Psychosociale therapie is laagdrempelig.

Ook Premed kan je helpen voor eerste psychosociale hulp bij ongevallen (EPHBO) | Premed.be

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van methoden afgestemd op jouw tempo en wat haalbaar is. Hierdoor zal de veerkracht, weerbaarheid en kwaliteit van leven van de cliënt toenemen.

Een psycholoog heeft minimaal een vierjarige wetenschappelijke studie Psychologie aan de universiteit gevolgd en maakt veelal gebruik van gesprekstherapie.
Een gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd. Een GZ psycholoog of een psychiater mag ook een DSM- diagnose stellen.

Psycholoog Therapie Problemen - Gratis afbeelding op Pixabay

Tevens is er een praktisch en financieel verschil voor jouw tussen een psycholoog en psychosociaal therapeut.

Bij psychosociale therapie is er geen verwijzing van de huisarts nodig. En je eigen risico van € 385,- vervalt.

Psychosociale therapie valt onder de aanvullende verzekering. De vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar. klik hier voor informatie over vergoedingen.

De psychologische begeleiding valt onder de basis verzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig. In 2017 is het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar van toepassing. Dat betekent dat de eerste  € 385,- voor jouw eigen rekening is.