Counseling

ADVIES – RICHTING – OPLOSSING

Bij counseling ligt het aandachtspunt meestal bij een probleem.
Hoe het probleem op te lossen en inzicht te krijgen in eigen functioneren en communiceren.
Inzicht verkrijgen en verandering in bepaalde patronen staan centraal.

mannetjes

 

 

 

 

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en praktisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

* Counseling, begeleiding en (opvoed) ondersteuning valt buiten de zorgverzekering.